Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Στην παρούσα σελίδα σας παρουσιάζουμε τους τρόπους συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και άλλες πληροφορίες επί του θέματος. Ο χρήστης/επισκέπτης πρέπει να ελέγχει τακτικά αυτή τη σελίδα για να ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές.

1) Γιατί συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας βλέποντας τις προτιμήσεις των χρηστών για στατιστικούς και διαφημιστικούς λόγους. Έχοντας αυτά τα δεδομένα μπορούμε να προσφέρουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες και κατ” επέκταση να εισπράττουμε έσοδα τα οποία θα συντηρούν την παρούσα ιστοσελίδα και όχι μόνο.

2) Τι στοιχεία συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις

2.1) Στοιχεία που συλλέγονται από εμάς για στατιστικούς σκοπούς:

Κάθε φορά που ένας χρήστης/επισκέπτης επισκέπτεται την ιστοσελίδας μας γίνεται καταγραφή στατιστικών στοιχείων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αναφέρουν τον χρόνο που διαθέτει ο χρήστης/επισκέπτης, αν έχει επισκεφτεί τον ισότοπο μας στον παρελθόν, τις προβολές κάθε μεμονωμένης ιστοσελίδας και το χρόνο παραμονής σε αυτή, καθώς και τις πηγές επισκεψιμότητας. Μετά το διάστημα των 2 μηνών οι προσωπικές πληροφορίες διαγράφονται και παραμένουν μόνο τα στατιστικά στοιχεία γενικής μορφής από τα οποία δεν σχηματίζεται κάποιο προφίλ.

Όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης IP και του User agent, καθώς και αποθήκευση αρχείων Cookies, ώστε να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω.

2.2) Στοιχεία που συλλέγονται από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς:

Συνεργάτης 1: Linkwise

Όταν ένας χρήστης/επισκέπτης κάνει κλικ σε μια Affiliate διαφήμιση, αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη ένα Cookie που περιέχει έναν μοναδικό κωδικό. Στην βάση των συνεργατών αποθηκεύονται οι πληροφορίες του κλικ και συσχετίζονται με το συγκεκριμένο κωδικό. Εκτός των πληροφοριών που αφορούν την Affiliate καμπάνια (Program ID, Affiliate ID κλπ.) οι πληροφορίες που αποθηκεύονται για τον χρήστη είναι η διεύθυνση IP και το User agent.

Πρέπει να σημειωθεί πως οι πληροφορίες αυτές παραμένουν στη βάση μας αντιστοιχισμένες απλά με το τυχαίο μοναδικό ID που δίνεται στον χρήστη και δεν χρησιμοποιούνται για την καθ’οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω ταυτοποίησή του.

Συνεργάτης 2:
Όταν κάποιος χρήστης βλέπει ή κάνει κλικ σε μία διαφήμιση Google, συλλέγονται κάποιες πληροφορίες ώστε να γίνουν ποιοτικότερες οι διαφημίσεις. Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες στην παρούσα σελίδα.

4) Ασφάλεια Δεδομένων

Κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραμείνουν ασφαλή τα δεδομένα που συλλέγουμε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει πλήρη ασφάλεια και γι” αυτό δεν υπάρχει καμία εγγύηση από την πλευρά μας.

Επίσης, δεν ευθυνόμαστε για τυχόν προβλήματα ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν από τους συνεργάτες μας, καθώς δεν είναι στην αρμοδιότητα μας τον παρόν θέμα.

Σημείωση: Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω της ιστοσελίδας μας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης/επισκέπτης επισκέπτεται την παρούσα ιστοσελίδα ή κάνει κάποια ενέργεια να ανακτούνται κάποιες πληροφορίες.

Ο User Agent είναι μια γραμμή κειμένου που αποστέλλει ο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη κατά τη σύνδεσή του με έναν server και περιλαμβάνει πληροφορίες για το είδος και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης καθώς και για το λειτουργικό σύστημα του χρήστη/επισκέπτη.

Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμός (Παράδειγμα: 222.33.000.111) που ορίζει κάθε πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σε πελάτες του για την αναγνώριση και την επικοινωνία των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ένα δίκτυο υπολογιστών.